Regels

Huisregels
Om  een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers zijn er een paar huisregels opgesteld:

 • Behandelaar en patiënten houden zich aan de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen of aanstootgevende taal uiten, de toegang te ontzeggen.
 • We vragen u zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de praktijk en geen rommel achter te laten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).

Patiëntenregistratie
De praktijk houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Leveringsvoorwaarden

Hier vind u mijn leveringsvoorwaarden: 

VMT Dienstenleveringsvoorwaarden 2022

Links

 • www.manueeltherapeuten.nl Website van de vereniging voor manuele therapie (VMT – ik ben gecertificeerd lid).
 • www.pvmt.nl Website Patiëntenvereniging Manuele Therapie ES®
 • www.manueletherapie.nl Informatie over de school voor manuele therapie Utrecht.
 • zoekscherm manueel therapeuten www.manueeltherapeut-info.nl
 • https://leerbewegen.nl/ Website van oefentherapie Hoogezand waar ik mee samenwerk.
 • www.netwerkchronischepijn.nl/home Informatie over het Netwerk Chronische Pijn waaraan PMTP verbonden is.
 • https://vvocm.nl Vereniging van oefentherapeuten.
 • www.rosttherapy.com/nl/  Website over bekkenpijn en de methode van Cecil Röst.

Klachtenprocedure
Bent u tevreden, vertel het anderen! Bent u ontevreden, bespreek dit dan met de therapeut. Het is mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Als een gesprek niet leidt tot een gezamenlijke oplossing, kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Voor manueel therapie E.S.® kunt u mailen met mevrouw Mr. Iris Bowles, bowles@kpnmail.nl. Heeft u een klacht over de oefentherapie en komt u er samen niet uit, kunt u zich wenden tot Zorgbelang Groningen.