Kosten

Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen door te nemen. Indien uw verzekering de therapie niet vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.

Kosten Manuele Therapie ES®

Een behandeling Manuele Therapie ES® duurt 45 tot 60 minuten. Een behandeling manuele therapie ES® kost € 77,50. Dit bedrag dient u aansluitend aan de behandeling per pin te voldoen. Een overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen manuele therapie kunt u hier vinden

De behandeling voor Manuele Therapie ES® wordt niet (volledig) door de zorgverzekeraar vergoed. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke of gehele) vergoeding moet u zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering. De vergoeding hangt af van uw soort verzekering en de daarin opgenomen vergoeding voor complementaire zorg.
PMTP stuurt uw rekening voor manuele therapie niet naar een zorgverzekering. U krijgt een nota mee die u eventueel bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Kosten Oefentherapie

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen voor oefentherapie, dient u in ieder geval aanvullend verzekerd te zijn voor oefentherapie/ fysiotherapie . Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen tarief voor de vergoeding oefentherapie/ fysiotherapie. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen oefentherapie vergoed.
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Met andere woorden, of en hoe vaak u oefentherapie vergoed krijgt, heeft te maken met of en waar u aanvullend verzekerd bent.

Wilt u zekerheid over de vergoeding, neem dan voordat u een behandeling afspreekt, contact op met uw verzekeraar om navraag te doen naar uw specifieke situatie. PMTP heeft met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de behandeling oefentherapie: Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, CZ, DSW, Menzis/Anderzorg, ENO, VGZ, Univé, Zorg en Zekerheid en ONVZ. Indien u uitsluitend basis verzekerd bent, hanteert PMTP eigen tarieven voor de oefentherapie. Deze varieert tussen € 40,- tot € 55,- bij niet aanvullende verzekering. De behandeling kan zowel aan huis als in de praktijk.

Praktijk Gisèle Omurungi Snekertrekweg 1 Leeuwarden