Kosten

Kosten Manuele Therapie ES®
Een behandeling Manuele Therapie ES® duurt 45 tot 60 minuten. Een behandeling manuele therapie ES® kost € 72,-. Dit bedrag dient u aansluitend aan de behandeling per pin te voldoen. Een overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen manuele therapie kunt u downloaden. Zorgverkeraarsvergoeding 2020 pdf 

Kosten Oefentherapie bekkenklachten en chronische pijn
Een behandeling oefentherapie kost € 32,00. Intake, onderzoek en behandeling: €37,50. Of en hoe vaak u oefentherapie vergoed krijgt, heeft te maken met of en waar u aanvullend verzekerd bent. Het bedrag dient u aansluitend aan de behandeling per pin te voldoen. U krijgt een nota mee die u eventueel bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Een overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen bekkenoefentherapie kunt u op de site van Independer in zien.

Vergoeding
PMTP is een vrijgevestigde praktijk. Dat betekent dat de praktijk niet verbonden is aan een instelling of een verzekering. PMTP stuurt uw rekening niet naar een verzekering. Om aanmerking te komen voor (gedeeltelijke of gehele) vergoeding moet u zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering.
Of er een gehele of gedeeltelijke vergoeding mogelijk is, is afhankelijk van uw verzekering. U dient in ieder geval aanvullend verzekerd te zijn wilt u voor vergoeding in aanmerking komen. Wilt u zekerheid over de vergoeding, neem dan voordat u een behandeling afspreekt, contact op met uw verzekeraar om navraag te doen naar uw specifieke situatie.

Tabel
tarieven pmtp