Klachten

U kunt PMTP inschakelen wanneer u fysieke klachten heeft.  Hieronder staan voorbeelden van klachten waarvoor u bij PMTP terecht kunt. Staat uw klacht er niet bij en wilt u weten of PMTP wat voor u kan betekenen? Bel dan met 06-1952.88.35

Mijn uitgangspunten

  • Ik heb de overtuiging dat het lichaam niet “dom” is en zeker dat het lichaam, indien nodig met hulp van een therapeut, in staat is de eigen balans te herstellen.
  • Ieder mens is uniek en heeft een specifieke lichaamshouding, gerelateerd aan het dagelijkse functioneren. Een behandeling moet dan ook op maat toegesneden zijn.
  • Een patiënt moet grip hebben (krijgen/ontwikkelen) op het eigen leven zodat het dagelijks leven niet verstoord wordt door lichamelijke klachten. Mijn taak als therapeut is mijn expertise inzetten om de ondersteuning daarvoor te bieden.
  • Een patiënt en behandelaar werken samen in het herstel- of verbeterproces. De patiënt heeft de uitdrukkelijke wens om zijn/haar bewegingssituatie te verbeteren, de behandelaar is verantwoordelijk voor het inzetten van alle expertise die zij tot haar beschikking heeft om die verandering mogelijk te maken.
ruggegraat liggend