Werkwijze

Manuele therapie ES®
Bij manuele therapie ES® gaat het om het optimaal ondersteunen van de gewrichtsbeweging. Tijdens de behandeling worden een groot deel van uw gewrichten op een zachte, specifieke manier bewogen. De visie vanuit de manuele therapie is dat onze gewrichten met elkaar in verbinding staan. Als één gewricht niet goed werkt, heeft dat invloed op de andere. Daar waar de pijn voelbaar is, hoeft de oorzaak niet te liggen. Vandaar dat in een sessie meerdere gewrichten behandeld worden en dat een behandeling langer duurt dan een fysio- of oefentherapie afspraak.

Oefentherapie
Oefentherapie is leren begrijpen hoe u beweegt zodat u, binnen uw specifieke mogelijkheden, uw lichaam optimaal kunt inzetten. De behandeling is gericht op het bestrijden en voorkomen van klachten die te maken hebben met uw houding of bewegingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om slapen, zitten, staan, (trap)lopen, huishoudelijke handelingen, maar ook om houding en beweging tijdens het sporten of op uw werk. Ook kunnen klachten ontstaan tijdens of na de zwangerschap, na een val of door een onhandige beweging. Wie klachten heeft gaat zich vaak verhouden, waardoor de pijn kan verergeren. Kenmerkend voor oefentherapie is dat de oefentherapeut niet alleen kijkt naar de klacht zelf, maar vooral naar hoe die klacht zich vertaalt in de bewegingen en de houding van de betrokkene. Dat vormt de basis voor de behandeling. We zijn in overleg met ziektekostenverzekeraars voor wat betreft het vergoeden van oefentherapie. Het contract met Menzis is inmiddels rond.

Een behandeling binnen PMTP is in alle gevallen gericht op het ondersteunen van het bewegingsapparaat zodat u weer klachtenvrij kunt bewegen. Onderzoek, vraagstelling en analyse kunnen helderheid brengen in het ontstaan van de klachten. Daarop biedt de therapeut begeleiding en gerichte oefeningen.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak vindt er een gesprek plaats over uw klachten, over hoe lang u deze heeft, wanneer de klachten optreden en dergelijke. Hierna voert de therapeut een uitgebreid onderzoek uit. Dat onderzoek bestaat uit bepaalde metingen en het observeren van uw bewegingen. Op basis van de verkregen onderzoeksgegevens is duidelijk hoe de behandeling aangepakt moet worden om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Naast de behandeling in de praktijk krijgt u ook bewegings- en oefenadviezen om de therapie nog effectiever te maken.

Praktijk Gisèle Omurungi Snekertrekweg 1 Leeuwarden