Links

Belangrijke links voor meer informatie

  • manueeltherapeuten.nl Website van de vereniging voor manuele therapie (VMT).
  • netwerkchronischepijn.nl/home  Informatie over het Netwerk Chronische Pijn waar ik lid van ben. Deelnemers werken met het Chronisch Pijn Protocol.
  • manueletherapie.nl Informatie over de school voor manuele therapie Utrecht waar ik opgeleid ben.
  • oefentherapiehereweg.nl  De website van samenwerkingspartner  Béatrice de Wolff.
  • axcen.nl Axcen Scholing & Onderzoek organiseert nascholingscursussen voor fysiotherapeuten en manueeltherapeuten. Hier volg ik minstens een keer per jaar bijscholingsbijeenkomsten.
  • versus.nl Hier vindt u zinvolle achtergrond informatie over de gewrichten.
  • eskeletons.org  Dit is de online atlas van de botstukken.
  • manueeltherapeut-info.nl   PMTP is ook te vinden op de website manueel therapeut info.